من بیمار

من از چهارشنبه گذشته از پا دراومدم , ولی سعی کردم تا جای ممکن به ماورا این موضوع و نگم.

منتها گاهی ناچار میشم . ماورا در همه مواقع حمایتگر خوبیه , 

با یک اخم توام با محبتی با ادم برخورد میکنه , 

ادم درمواقع استرس , ناراحتی , بیماری , عصبانیت ,حس میکنه یک نفرو داره 

که کوله باری که گاهی برات سنگین میشه و حمل کنه .

/ 0 نظر / 24 بازدید