سفر سوم ماورا ۹

امروز اولین روز کاری بدون ماورا بود , 

فضا سنگین و بی اکسیژن هست , وقتیکه عزیزم نیست .

ماورا خان بعد از دلخوری من و خوابیدمشون پیام دادن وعنوان کردن که من مجبور بودم چند روز را بدون نت بگذرونم و کلی این درو ا ن در زدم تا نت درست شد, 

و چرا باور نمیکنی که تو این.چند روز واقعا نمیتونم راحت پیام بدم

ممنون ماورای مهربون اخموی من 

ولی من که حرفی نزدم , یه کم منت کش باش قهر

/ 0 نظر / 25 بازدید