پنجشنبه خیلی خیلی خاص

دیروز با ماورا ساعتهای خاصی و گذراندیم .

ماورا و نمیدونم , ولی من این ساعتها و با هیچکس دیگه ای تجربه نکردم .

ماورا عشق زندگی منه , 

شاید برای همین من با جون و دل هرکاری براش میکنم , هرکاری .

و برام لذت بخش ترین دقایق زندگی رقم میخوره وقتی توجه خاصی به ماورا میکنم.

توجه ای که ادم برای فقط یک فرد خاص زندگیش میتونه داشته باشه .

ماورا منظورم و تونستم بگم ؟

/ 0 نظر / 27 بازدید