ماهستیما

ماهستیما 

فقط نمینویسم

تو این مدت دعوا هم کردیم 

خصوصی هم داشتیم

نذری ماورا هم برگزار شد 

منم رفتم از ترس ناراحت شدن ماورا 

پرشین بلااااگ مطالب من و برگردان توروخدااا??

/ 0 نظر / 27 بازدید