سفرسوم ماورا ۸

ماورا ده روزه که رفته , سخت میگذره

از روزی که ماورا رفته منم سرکار نرفتم .

رفتن ماورا هنوز نصفم نشده , به بودن ماورا بیش از همیشه نیاز دارم , نگران

کی تموم میشه ؟!!!

/ 0 نظر / 29 بازدید