دلخوری من از ماورا

دستیار دوباره گل کاشت و همه کاسه کوزه ها , طبق معمول سر من شکسته شد , 

بخدا تا وقتی ماورا عصبانی بود و یه کم دعوا کرد و گوشی و قطع کرد و با اینکه خودشم میدونست دستیار مقصره , من و هم بازخواست کرد , ناراحت نشدم , حتی گفتم شما سر من داد بزن ولی با زبون روزه حرص نخور , ولی وقتی من و زیر سوال برد و گفت , پس تو چیکار میکنی که دستیار باید ...و ....و ...و .....انجام بده , ناراحت شدم ,حالم گرفته شد , فرداش ماورا از عصبانیتش کم شد و این یادداشت و داد و جلو بقیه گفت پیگیری کن ,,,

......جان , من شما و با سه تا منشی همزمان عوض نمیکنم , لوس نشو عزیزم 

ماورا کلا تبحر فراوانی تو عوض کردن فضای سنگین دارهنیشخند

/ 0 نظر / 25 بازدید