??

ناگهان روزی می آید

که سنگینی ردپاهایم را

در درونت حس می‌کنی،

ردپاهایی که دور می‌شوند

و این سنگینی،

از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود...

#ناظم_حکمت

/ 0 نظر / 24 بازدید