دو شوک لحظه ای بزرگ به من

یادتون باشه , اولین هدف ما برای این رابطه داشتن کسی بود که درددلهامون و گوش بده و ما و درک کنه .

شوک دوم هم اشاره ماورا به سفر یکماهه عیدش بود , 

عزیزم قطعا یکماه بری خیلی دلتنگ میشم , خیلی , ولی قول دادم صبور باشم , پس صبر میکنم ,

پس هی چاخانکی نگو , معلوم نیست و شایدم یکماه نرم و اینا .

/ 0 نظر / 30 بازدید