تنبل خانم

خيلي تنبل شدم خيلي

وبلاگ طفلي تارعنكبوت بسته

دليلش روزها و ساعات كاري زياده

تقريبا هر روز با هم كار داريم ولي حضور پرنده هاي ويزويزو اجازه نميده راحت باشيم

البته ما بين كار و در ضمن حرفهاي جدي از اشاراتي استفاده ميكنيم كه فقط خودمون دوتا ميفهميم

سالگردمون وبا دو مدل نان خامه اي برگزار كرديم

نان خامه ايهاي شيرين و خوشمزه 😋

ماورا بي ادب اصلا وبلاگ و نميخونه

ولي ما با هم دوتايي مچ تر از سابقيم

لااقلش من اطمينانم به صحت عشقش بيشتر بيشتر شده

فقط تعطيلي كه ميشه هجوم افكار منفي ....


/ 0 نظر / 12 بازدید