سفرسوم ماورا۶

ماورا دو روزه که رفته , 

روزهای بی ماورا سخت میگذره , 

هرچند ماورا سعی میکنه که حواسش به من باشه , ولی وقتی میره ,

وقتی نیست , واقعیتهای زندگیمون بیشتر به چشم من میاد و من و  ازار میده .

صبوری میکنم , چون به ماورا قول دادم صبور باشم.

/ 0 نظر / 27 بازدید