چهارمين رمضان

چهارمين ماه رمضان را با هم داريم

افطاريمون و خيلي زودتر از هميشه رفتيم

به هم وابسته تريم

همديگرو بيشتر دوست داريم

روزاي كاري بيشتري با هميم

ولي زمان خصوصي كمتري باهم داريم

اينه واقعيت زندگي ما

باز هم خدا و شكر


/ 0 نظر / 34 بازدید