سعی میکنم خوب باشم

سعی میکنم حالم خوب باشه سعی میکنم افکار منفی و از ذهنم بیرون کنم دوست ندارم چندسال بعد به خودم بگم چه قدر احمق بودی چرا منفی بافی کردی حتی اگر هم پرت کردن افکار منفی از سرم هم احنقانه باشه اینکارو میکنم چون لااقل در حال ارامش دارم

/ 0 نظر / 33 بازدید