ردو بدلهای احساسی من و عزیزم۱

من و این کوزه ی خالی 

سه درد مشترک داریم 

لبی تنها 

دلی خالی ... 

و چندتایی ترک داریم 

من و این کوزه ی خالی ... 

لبانی مثل هم داریم 

لب داغ کسی را هر دو کم داریم 

من و این کوزه غم داریم .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید