سفرهای ما

هردو از سفر برگشتیم البته ماوراخان طی این چندروز سفر بسیار کمرنگ بودن و من و غمگین کردن ولی طی سفر به خودم میگفتم که خب دلتنگ نیست دلتنگ بشه یادت میکنه همینکه خودشه و تظاهر نمیکنه شاکر باش البته ایشون وقتی از سفر برگشتیم گفتند که دلیلش بیمار شدنشون بوده واینکه دایم درحال غرولند شنیدن بودن و خیلی اذیت شدند میدونی ماورا چرا غرولندها ازارت میده ؟!!! چون تو سعی میکنی اون و راضی نگه داری سعی میکنی خوشحالش کنی سعی میکنی همسر خوبی باشی تا رضایت و تو صورتش ببینی و وقتی هرکاری میکنی و به هر دری میزنی اون ناراضیه و غرولند میکنه ناراحت میشی چون فکر میکنی تلاشهات بی نتیجه بوده و هر چه تلاشهات و بیشتر میکنی اون پرتوقع تر و ناراضی تر میشه انقدر خودت و دست کم نگیر ??

/ 0 نظر / 25 بازدید