ماورا غمگین میشود

چهارشنبه دوهفته پیش افطار با هم بودیم ماورا کمی از نگاههای سرد و ..گله کرد کمی حرف زد من هم کمی حرف زدم کمی هم تلخی کردم ماورا هم غمگین بود فضای رستوران هم با روحیات ما هماهنگ نبود ولی خب ...نتیجه ای نداشت من شک دارم ماورا توضیح قانع کننده ای نمیده من ظاهر و میبینم ماورا میگه این چیزی هست که همه میبینن ماورا صبوره گذاشته تا زمان به من ثابت کنه من عجولم و کلافه

/ 0 نظر / 33 بازدید