سفر سوم ماورا ۴

ماورا دو روز دیگه میره , 

راستش من چند روزیه پیشواز رفتم , خودخوری و غصه هام شروع شده .

ماورای کلک خان , یادته پارسال از همین موقعها اشاراتی و شروع کرده بودی و من خنگ اصلا نمیفهمیدم .

این سفرها واقعا فشار زیادی روی من میاره , 

نمیدونم.چرا فکر میکنم با کم شدن این سفرها شاید ازادیهای ما هم کم بشه , ولی من به شرایط طبیعی زندگی ماورا عادت میکنم .

/ 0 نظر / 26 بازدید