ماورا خیلی احساسی میشود

??????دلنوشته??????

 

دلم لحظه ای را می خواهد ! که تو باشی …

 

همین کنار نزدیک به من،

 

درست روبروی چشم هایم..

 

همنفس نفسهایم...

 

خیره شوم به لبـهایـت....

 

دست بکشم به تک تک اعضای صورتت،

 

چشمهایم را ببندم و بعــــد…

 

                                   ??ببـوســــمت ??

/ 0 نظر / 25 بازدید