بازگشت ماورا

ماورا چهار روزه که برگشته و من طی یک نقشه از پیش تعیین شده 

شنبه چند دقیقه دیدمش .

منتها طبق معمول همیشه که برمیگرده , خوابش به هم خورده و حسابی رنگ و رو پریده هست .

ماورا خیلی صبوره , تو این چند روز فشار کاری وحشتناک , بیخوابی و بی تابیهای بامرام کوچولو موقع برگشتش و ,,,,اصلا باعث نشده که تندی یا بدخلقی کنه .

/ 0 نظر / 30 بازدید