آخر خوبی , ماورا

...... میدونی من چقدر تورو دوست میدارم؟؟ ورای همه روابط و کار و ووو,و

دیروز من از ته دلم ناراحتت بودم که داری به زمین و زمان میزنی تا مهمونیت با ابرومندی برگزار بشه، ومن کمتر این احساس رو به کسی دارم

من واقعنی از ته دل دوست دارم????

ماورا جونم , من تو زندگیم خیلی مایه گذاشتم , خیلی ,,

وبعداز این همه سال , این سکوت همیشگی , کمترین عکس العمل یک زن میتونه باشه ,

/ 0 نظر / 27 بازدید