گله های عاشقانه ماورا

 

وقتی باکوچکترین نبودن ،کمترین بی توجهی ،به عشق وتوجه ای که همیشه ابرازش کردم و یه دفعه یه جایی وسط شلوغی روزمرگیهای زندگی اهمیتش و فراموش میکنم ،اون اشاره نرم و نازکت ،اون لبخند بلاگونه ات ،اون گله گذاری عاشقانه ات 
 و میبینم 
و همه اینها به من سیلی میزنه که آهای حواست و جمع کن کوچکترین تغییرت حتی اگر دلیلش خیلی پیش پا افتاده باشه برای کسی مهمه 
غرق شادی و ارامش میشم .
تو گله کردی ولی من به ارامش رسیدم 
اگر با اعتراض یک نفر احساس ارامش در وجودمون بیشتر از قبل شد ،این اسمش عشقه ؟؟
/ 0 نظر / 32 بازدید