پیشنهاد پیاده روی به ماورا

ماورا همیشه از اینکه من نمیتونم روزهای تعطیل همراهش پیاده روی ویا ... بروم اظهار ناراحتی میکرد.

در موقعیت خیلی خیلی خاص چهارشنبه میتونم از خونه برم بیرون .

ولی گویا ایشان برنامه دیگه ای دارند . عصبانیدل شکسته

شاید عمده جا خوردن من از  این قضیه بدلیل این باشه که توقع داشتم ماورا خیلی استقبال کنه

/ 0 نظر / 26 بازدید