ماهستیم

ماهستیم خوبیم عاشقانه ایم دعوا هم کردیم اشتی هم کردیم من علت این همه سختگیری ماورا و نمیفهمم خودش میگه جلوگیری میکنم از تغییر رفتارها و تغییر حسهامون??

/ 0 نظر / 29 بازدید