غیبت کبری

خیلی وقته ننوشتم 

وقتی میبینم این همه مینویسم که نگه دارم یهو سر یک آپدیت کردن پرشن بلاگ عمده نوشته هام میپره ، یک بار هم که بلاگفا کلی اذیتم کرد به قول ماورا تو نوشتن فس میشم 

عمده اتفاقات آینه که ماورا میخواد ماشین بخره و وقتی از من نظر میخواد دخالت نمیکنم و گاهی لجش هم میگیره

با مرام کوچولو حسابی کنجکاوی میکنه و من آی دلم خنک میشه ??

سر یک موضوع پیش پا افتاده و لجبازی کوچولو ، خیلی کوچولو من حسابی حالم و گرفت و بداخلاقی کرد ??و بعد از بداخلاقی کردن رفت برام کادوی تولدیک ساعت خوشگل خرید 

خب ماورا یک اخموی مهربون خوش سلیقه است دیگه کاریش نمیشه کرد.

البته الان هم از دستش عصبانی??

چون پنجشنبه این هفته تنهاست و میتونستیم کلی باهم خوش بگذرونیم ولی شبفتش و خیلی شیک و مجلسی بدون اینکه به من بگه عوض کرد????خیلی لجم گرفت ازش 

توقع داشتم ازین شرایط استفاده کنه ??دل شکستهگریه

/ 0 نظر / 29 بازدید