فراموشی ماورا

ماورا سالگرد ماورایی و فراموش کرد البته دلایل خودش و میاره ولی برای من موجه نیست چون سابقا مرتب از قبل یاداوری میکرد حتی اگر یادش نبود ماورا میگه تو بخاطر مشکلی که در ارتباط با مارپل داری ،به من غر میزنی و بهانه میگیری ولی من جدا شاکیم ولی دیگه عنوان نمیکنم که بهانه گیری تلقی نشه میدونم که ماورا هم ازین که من اعترراض نکنم چندان خوشش نمیاد ماورا میخواد پنجشنبه ها و روز رسمی کاریمون کنه پس پیداست که برخلاف اینکه بارها گفته برنامه ورزش صبح پنجشنبه ها و از سر میگیریم خودش هم باور داره که نمیشه ماورا میگه من مجبورم تنها برم مهمونی استادم چون اونا بهانه میگیرن و نمیان ولی اونا جای دیگه دعوت دارم که نمیرن انگار ماورا بعضی اتفاقات و شورش میکنه ????

/ 0 نظر / 26 بازدید