نزديك به چهارمين سالگرد

نزديك به چهارسال هست كه با هميم

چه قدررر حرف زديم تو اين چهارسال

چه قدر به هم كمك كرديم

چه قدررر خنديديم

يه كمي هم دعوا كرديم

چه قدررر عشق ورزي كرديم

چه قدررر براي هم محبت و انرژي خرج كرديم

چه قدررر از هم انرژي گرفتيم

عزيزم ،

الان نسبت به چهارسال قبل حست چه فرقي كرده ؟

وابستگيت چي ؟

دلبستگيت ؟

عشقت ؟/ 0 نظر / 22 بازدید