پاییز دل من

ی
وقتی جلوی راهم
سبز شدی که #پاییز
از تمامِ درخت های شهر
بالا رفته بود و باد
خاطراتمان را کفِ خیابان ریخته بود...!

خاطراتی که سالها
لا به لای شعرهایمان خاک می خورد
وَ هر روز خط های بیشتری
بر پیشانیِ دفترمان می انداخت!

حالا آمده ای و
رو به رویم ایستاده ای
وَ هوای بینِ ما آنقدر #سرد است
که می ترسم حتّی یک لحظه
حرف هایم را از دهانم دربیاورم ...

می ترسم
بغض ، ببندد راهِ گفتنم را
وَ اشک ها هرگز
به رشته ی گریه در نیایند !

...دیر آمدی ،
آنقدر که زندگی را
به چهار فصل باخته ام
وَ قلبم دیگر
با هیچ گناهِ عاشقانه ای گُر نمی گیرد...!

#مینا_آقازاده

/ 0 نظر / 24 بازدید