??

گاهی؛ دلم می خواهد بگذارم بروم بی هر چه آشنا... گوشه ی دوری گمنام حوالی جایی بی اسم گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خداوند مانده ام خسته اش کرده ام ...

?? سیدعلی صالحی

/ 0 نظر / 7 بازدید