پاییز

پــاییز از چــشــمــان مــن شــروع شــد از بــرگ ریزان دلــم از نــارنــجــیــِ ســکوتــمــکه مــشــت مــشــت دلــتــنــگــے بــه آســمــان مــے پــاشــیدپــاییز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
دی 96
1 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
5 پست
مهر 96
3 پست
شهریور 96
6 پست
مرداد 96
8 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
16 پست